Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чепеларе
Дата на публикуване 26-07-2022
Дата на съгласуване 26-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: