Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Чепеларе
Дата на публикуване 26-07-2022
Дата на съгласуване 26-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 100 6500
2024 / Прогнози 100 6800
2025 / Прогнози 100 7100
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 19 1000
2024 / Прогнози 19 1000
2025 / Прогнози 19 1000
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1500
2024 / Прогнози 1 1500
2025 / Прогнози 1 1500
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 12000
2024 / Прогнози 1 12000
2025 / Прогнози 1 12000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1200
2024 / Прогнози 1 1200
2025 / Прогнози 1 1200
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 14000
2024 / Прогнози 1 14000
2025 / Прогнози 1 14000
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 1000
2024 / Прогнози 1 1000
2025 / Прогнози 1 1000
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 5 4500
2024 / Прогнози 5 5200
2025 / Прогнози 6 5750
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 2 1150
2024 / Прогнози 3 1750
2025 / Прогнози 5 2900
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 7 7000
2024 / Прогнози 5 5000
2025 / Прогнози 5 5000
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 100
2024 / Прогнози 1 100
2025 / Прогнози 1 100
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 300
2024 / Прогнози 1 300
2025 / Прогнози 1 300
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 10100
2024 / Прогнози 1 10100
2025 / Прогнози 1 10100
72222300-0 Услуги, свързани с информационни технологии 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 1 8500
2024 / Прогнози 1 8500
2025 / Прогнози 1 8500
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 80 4000
2024 / Прогнози 80 4000
2025 / Прогнози 80 4000
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2023 / Прогнози 3 3300
2024 / Прогнози 8 9600
2025 / Прогнози 2 3000
Допълнителни данни:
В разходите за следващите 3 бюджетни години, съдържа ли се бюджет за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги? Не