Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Драгоман
Дата на публикуване 27-07-2022
Дата на съгласуване 27-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: