Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Стражица
Дата на публикуване 27-07-2022
Дата на съгласуване 22-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
48218000-9 Софтуерни пакети за управление на лицензи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 7 1875
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 68 2160
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 27 651
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 651
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 25 17826
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 36
2022 / Отчет за второ тримесечие 11 7013
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 7049
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 15 3600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 26 3100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 2 97
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 97
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 310
2022 / Отчет за първо тримесечие 1 147
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 162
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 309
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 28 22500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 17 8900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 3495
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3495
30213100-6 Преносими компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 5000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 30 29500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 16 11605
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11605
50323100-6 Услуги по поддържане на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 202 7800
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 49 1460
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1460
72413000-8 Услуги по уебдизайн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 3 1200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 360
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 360
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 5 4000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 5 3080
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 3080
72261000-2 Услуги за поддръжка на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 180
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 180
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 180
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 11240
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 11240
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 11240
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 4 4900
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 4 4900
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 4900
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 12000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30216110-0 Скенери за компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 2 1000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
72410000-4 Доставчици на интернет услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 12 2400
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 6 1200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 1200
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 274 12525
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: