Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 29-07-2022
Дата на съгласуване 28-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: