Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Враца
Дата на публикуване 29-07-2022
Дата на съгласуване 28-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30237410-6 Компютърна мишка 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 300
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 11 115
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 11 115
30237460-1 Компютърни клавиатури 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 20 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 10 185
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 10 185
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 1200
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 3 716
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 3 716
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 9000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 9000
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 9000
50320000-4 Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 784
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 784
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 49500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 23830
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 23830
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 50 2000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 29 601
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 29 601
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 49600
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 18724
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 18724
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 10 10000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 300 14000
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 110 4007
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 110 4007
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 500
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 1 200
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 1 200
Допълнителни данни: