Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на земеделието
Дата на публикуване 01-08-2022
Дата на съгласуване 29-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: