Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Дата на публикуване 23-02-2021
Дата на съгласуване 18-02-2021
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
30125100-2 Касети с тонер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 4856
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 78
2020 / Отчет за трето тримесечие 6 1384
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 30 3356
2020 / Годишен отчет 0 4818
30100000-0 Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 1998
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 1998
30234000-8 Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 31 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 498
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 498
30236000-2 Различни видове компютърен хардуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 50 5500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 345
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 662
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 1646
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 1797
2020 / Годишен отчет 0 4450
30213100-6 Преносими компютри 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 102 48600
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 4522
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 3000
2020 / Отчет за трето тримесечие 100 45600
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 53122
30214000-2 Компютърни работни станции 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 2000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 2000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2000
30211000-1 Централен процесорен блок за обработка на информация 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 18 260321
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 3500
2020 / Отчет за трето тримесечие 17 227658
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 29121
2020 / Годишен отчет 0 260279
72611000-6 Услуги по оказване на техническа помощ в областта на компютърните системи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 77110
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 22732
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 14011
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 28869
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 8003
2020 / Годишен отчет 0 73615
79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 124 2450
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 132
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 358
2020 / Отчет за трето тримесечие 8 638
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 116 1244
2020 / Годишен отчет 0 2372
72267000-4 Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 232380
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 24766
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 6158
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 72768
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 127049
2020 / Годишен отчет 2 230741
72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 36500
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 8492
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 8662
2020 / Отчет за трето тримесечие 5 9432
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 5 9726
2020 / Годишен отчет 0 36312
72415000-2 Услуги за хостинг на уебстраници 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 500
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 492
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 492
30237000-9 Части, аксесоари и принадлежности за компютри 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 15 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 184
2020 / Отчет за второ тримесечие 2 927
2020 / Отчет за трето тримесечие 7 300
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 1163
2020 / Годишен отчет 0 2574
32420000-3 Мрежово оборудване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 1000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 109
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 575
2020 / Годишен отчет 0 684
30233141-1 Масив от независими дискове с излишен капацитет (RAID) 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 5000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 8 5000
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 5000
72250000-2 Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 9 587997
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 3919
2020 / Отчет за второ тримесечие 3 13952
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 10858
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 11 556976
2020 / Годишен отчет 1 585705
48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 104 102446
2020 / Отчет за първо тримесечие 2 17176
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 103 85126
2020 / Годишен отчет 1 102302
48515000-1 Софтуерни пакети за видеоконференции 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 22834
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 22833
2020 / Годишен отчет 0 22833
48200000-0 Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 6 245257
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 245057
2020 / Годишен отчет 1 245057
32430000-6 Глобална мрежа 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 264408
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 264408
2020 / Годишен отчет 0 264408
32420000-3 Мрежово оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 221122
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 7 216600
2020 / Годишен отчет 0 216600
48219000-6 Други видове софтуерни пакети за мрежи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 174414
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 3 174414
2020 / Годишен отчет 0 174414
48710000-8 Софтуерни пакети за създаване на резервни копия или за възстановяване на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 49020
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 49020
2020 / Годишен отчет 0 49020
64215000-6 IP телефонни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 34248
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 34248
2020 / Годишен отчет 0 34248
30216000- 6 Магнитни или оптични четящи устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 4 720
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 720
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 183415
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 184135
30234000-8. Носители за съхраняване на информация 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 57 5221
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 9 1661
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 30 3560
2020 / Годишен отчет 0 5221
31154000-0 Източници на непрекъснато електрическо захранване 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 37 4263
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 719
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 6 123
2020 / Годишен отчет 0 842
72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 183415
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
722630006 Услуги по инсталиране на софтуерни продукти 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 8 93690
2020 / Отчет за първо тримесечие 4 16125
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 14088
2020 / Отчет за трето тримесечие 12 30163
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 9 32312
2020 / Годишен отчет 0 92688
64216000-3 Електронни съобщения и информационни услуги 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1928
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 960
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 576
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 392
2020 / Годишен отчет 0 1928
50312000-5 Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 8065
2020 / Отчет за първо тримесечие 1 1850
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 780
2020 / Отчет за трето тримесечие 3 2113
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 10 3313
2020 / Годишен отчет 0 8056
48610000-7 Системи от база данни (СУБД) 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 120000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 120000
2020 / Годишен отчет 0 120000
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 0 0
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 0
30232000-4 Периферни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 71 14459
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 4 792
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 41 13667
2020 / Годишен отчет 0 14459
30213300-8 Настолен компютър (Desktop) 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 67 76535
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 67 76534
2020 / Годишен отчет 0 76534
30213200-7 Таблетен компютър 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 57 33040
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 57 33037
2020 / Годишен отчет 0 33037
48783000-0 Софтуерни пакети за управление на съдържание 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1944
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1944
2020 / Годишен отчет 0 1944
50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1020
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1014
2020 / Годишен отчет 0 1014
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 36000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 36000
2020 / Годишен отчет 0 36000
72310000-1 Услуги по обработка на данни 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 39744
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 39743
2020 / Годишен отчет 0 39743
72417000-6 Имена на интернет домейн 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 71
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 71
2020 / Годишен отчет 0 71
72910000-2 Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 138492
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 138492
2020 / Годишен отчет 0 138492
79811000-2 Услуги, свързани с цифров печат 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1944
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 2 1944
2020 / Годишен отчет 0 1944
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 7817
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 7817
2020 / Годишен отчет 0 7817
48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 2 1630
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1440
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 120
2020 / Годишен отчет 1 1560
48730000-4 Софтуерни пакети за защита 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1700
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 1699
2020 / Годишен отчет 0 1699
48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 16 1977
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 8 1977
2020 / Годишен отчет 0 1977
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 10 4524
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 4464
2020 / Годишен отчет 0 4464
72262000-9 Услуги по разработване на софтуер 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 3 4695167
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 1 35880
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 2267160
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 0 2303040
30230000-0 Компютърно оборудване 52-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 185000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 1 180000
2020 / Годишен отчет 1 180000
48311000-1 Софтуерни пакети за управление на документи 53-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 15000
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 14304
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 14304
48450000-7 Софтуерни пакети за управление на работното време и човешките ресурси 10-00
Година Брой единици Обща сума
2020 / Утвърден бюджет 1 1500
2020 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2020 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2020 / Отчет за трето тримесечие 1 1008
2020 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2020 / Годишен отчет 1 1008
Допълнителни данни: