Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Русе
Дата на публикуване 05-08-2022
Дата на съгласуване 09-06-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
72417000-6 Имена на интернет домейн 53-00
Година Брой единици Обща сума
2022 / Утвърден бюджет 1 100
2022 / Отчет за първо тримесечие 0 0
2022 / Отчет за второ тримесечие 0 0
2022 / Отчет за трето тримесечие 0 0
2022 / Отчет за четвърто тримесечие 0 0
2022 / Годишен отчет 0 0
Допълнителни данни: