Статус Съгласувано по целесъобразност
Субект по ЗЕУ Министерство на младежта и спорта
Дата на публикуване 08-08-2022
Дата на съгласуване 29-07-2022
Допълнителни данни:
CPV код Разход ЕБК код
Допълнителни данни: