Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14425752 от 25.05.2022 г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“ - РС № СПОР- 19/22.07.2022 г.
Дата на публикуване 26-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-10-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: