Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Основна техническа поддръжка (Premier Support) на Oracle VM
Дата на публикуване 10-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение техническа поддръжка на софтуер
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
815 Предмет на обществената поръчка
815 Дата на обявяване на процедурата
815 CPV кодове
815 Необходим финансов ресурс (общо) 5800.0
815 Описание Основна техническата поддръжка на лицензите за изградената от НСИ виртуална среда върху Oracle VM платформа - ORACLE LINUX И ORACLE VM на ОРАКЪЛ – БЪЛГАРИЯ
815 Пореден номер 1
815 Начин на изпълнение on-line закупуването от Oracle Store на https://shop.oracle.com/apex/f?p=DSTORE:HOME:12213758856846:::::
815 Дейност Основна техническа поддръжка (Premier Support) на Oracle VM
Прикачени Технически спецификации: