Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 26-10-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на лицензиран софтуер в поддръжка
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
814 Предмет на обществената поръчка Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ
814 Дата на обявяване на процедурата 30-09-2022
814 CPV кодове 48610000-7 Системи от база данни (СУБД)
814 Необходим финансов ресурс (общо) 221100.0
814 Описание
814 Пореден номер 1
814 Начин на изпълнение Договаряне без предварително обявление
814 Дейност Едногодишна техническа поддръжка на лицензите за Oracle продукти използвани в НСИ
Прикачени Технически спецификации:
Tehnicheskaspecifikacia.doc Изтегли