Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на финансите
Име на документа „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, въз основа на Решение D14427554_26.05.2022г. на ЦОП, е сключил Рамково споразумение по обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери““ - РС № СПОР- 21/22.07.2022 г.
Дата на публикуване 31-10-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 28-10-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: