Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Настоящата поръчка се провежда с цел осигуряване на Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита), напълно функционираща IP VPN мрежа за нуждите на Националния статистически институт.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
825 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ
825 Дата на обявяване на процедурата 16-05-2022
825 CPV кодове 72411000-4 Доставчици на интернет услуги (ISP)
825 Необходим финансов ресурс (общо) 84000.0
825 Описание Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита), напълно функционираща IP VPN мрежа и да осигури безпроблемната работа по изграждане на свързаността, между всички точки съгласно Списък 1- Интернет и DDoS и Списък 2 - IP VPN, които са обект на настоящата поръчка.
2. Участникът трябва да отговаря за внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването.
825 Пореден номер 1
825 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка.
825 Дейност „Осигуряване на комуникационна свързаност - IP VPN, Интернет достъп и Протектиран Интернет достъп (DDoS защита) за нуждите на НСИ“
Прикачени Технически спецификации:
ТS.docx Изтегли