Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Националният статистически институт е закупил и използва следния продукт за антивирусна защита, за който е нужно да се осигури абонаментна поддръжка - „ESET SECURE BUSINESS”. Обхватът на поръчката включва продължаване на действието на лицензно споразумение към клиентски номер: 3AF-XXR-FUC за предоставяне на право за ползване, получаване на актуализации и техническа поддръжка за наличните към момента 3000 лиценза на антивирусен софтуер за централизирана защита на работни станции и сървъри с уеб базирана административна конзола „ESET SECURITY MANAGEMENT CENTER“ за срок от една година.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
826 Предмет на обществената поръчка Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти
826 Дата на обявяване на процедурата 31-08-2022
826 CPV кодове 48223000-7 Софтуерни пакети за електронна поща
826 Необходим финансов ресурс (общо) 60800.0
826 Описание Антивирусният софтуер трябва да осигурява защита на общо 3 000 клиентски станции,
включително сървърни системи, стационарни и мобилни устройства за период от 1 (една)
година.Възможност за налагане на политики за сигурност базирани на SID /Security Identifier/.Предлаганият продукт да включва модул за налагане на двуфакторна автентификация на
потребителски акаунти, чрез мобилно приложение за Android, iOS или чрез SMS. Същата
следва да е независима от облачни услуги и да работи изцяло в инфраструктурата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Защита от SPAM, зловреден код и фишинг за всички поддържани от Microsoft Outlook
десктоп приложения. Възможност за детекция на зловреден код или файлове по hash.Поддръжка на MAPI интерфейс за сканиране на трафика в Microsoft Outlook
826 Пореден номер 1
826 Начин на изпълнение Възлагане с обществена поръчка
826 Дейност „Подновяване на срока за лицензии и абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер и бизнес решения за сигурност на ESET софтуерни продукти“
Прикачени Технически спецификации:
ТС.pdf Изтегли