Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на НСИ“
Дата на публикуване 17-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Закупуване на 20 бр. компютри и 34 бр. монитори
Основната цел на настоящата обществена поръчка е подобряване и обновяване на материално-техническата база за нормалното функциониране на дейностите на служителите на НСИ. Реализацията на дейностите в пълен обхват ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високофункционална и сигурна среда, обслужваща информационните системи на НСИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
837 Предмет на обществената поръчка
837 Дата на обявяване на процедурата
837 CPV кодове 30214000-2 Компютърни работни станции
837 Необходим финансов ресурс (общо) 35866.8
837 Описание доставка и гаранционна поддръжка на хардуер.
В рамките на договора, участникът, избран за Изпълнител, следва да извърши всички дейности и услуги, част от обхвата на процедурата, съгласно изискванията, обективирани по-долу в настоящата Техническа спецификация.

Компютри Lenovo ThinkCentre Neo 50s SFF Intel Core i5-12400 (up to 4.4GHz, 18MB), 8GB DDR4 3200MHz, 512GB SSD + OS Windows 11 Professional ThinkCentre,ThinkCentre neo 50s,Model:11SX002WBL (lenovo.com) - 20 броя
Монитори - Lenovo ThinkVision S22e-20 21.5" ThinkVision_S22e_20_Spec.PDF (lenovo.com) - 34 бр.
837 Пореден номер 1
837 Начин на изпълнение Директно възлагане
837 Дейност „Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника за нуждите на НСИ“
Прикачени Технически спецификации: