Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на правосъдието
Име на документа Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул "Регистър по несъстоятелност"
Дата на публикуване 11-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-07-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: