Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Осигуряване правото на ползване (лиценз) на специализиран софтуер/система за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 11-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на софтуер за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 42000/42000
План за изпълнение:
873 Предмет на обществената поръчка
873 Дата на обявяване на процедурата
873 CPV кодове
873 Необходим финансов ресурс (общо) 42000.0
873 Описание
873 Пореден номер
873 Начин на изпълнение Осигуряване правото на ползване (лиценз)
873 Дейност Осигуряване правото на ползване (лиценз) на специализиран софтуер/система за сканиране и управление на уязвимости на информационните активи на Министерство на енергетиката
Прикачени Технически спецификации:
T_spec_uyazvimosti.pdf Изтегли