Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Техническа и продуктова поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Комисията за финансов надзор
Дата на публикуване 14-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на дейността е осигуряване на сигурност, надеждност, достъпност и съответствие с изискванията на GDPR и нормативната уредба в областта на електронното управление на базите данни на КФН.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 4/4
План за изпълнение:
849 Предмет на обществената поръчка
849 Дата на обявяване на процедурата
849 CPV кодове
849 Необходим финансов ресурс (общо) 54167.0
849 Описание Подновяване на правото на ползване и съответно на техническата и продуктова поддръжка и осигуряване на поддръжка на ниво „Актуализация на лицензиран софтуер и поддръжка“ за следните използвани от Комисията за финансов надзор продукти на Oracle:
- Oracle Business Intelligence Standard Edition;
- Oracle Database Enterprise Edition;
- Oracle Database Standard Edition One;
- Oracle Data Mining.
Подновяване на правото на ползване е в съответствие със стандартите, установени от притежателя на авторските права.
849 Пореден номер 1
849 Начин на изпълнение Избор на изпълнител по реда на ЗОП
849 Дейност Подновяване на правото на ползване и съответно на техническата и продуктова поддръжка на Oracle продукти
Прикачени Технически спецификации: