Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Services за три години"; Обособена позиция №2: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен софтуер за сървъри, работни станции и преносими компютри на софтуерния продукт F-Secure Business Suite за 250 потребителя за две години"; Обособена позиция №3: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на софтуер за защита на електронната поща на софтуерния продукт F-Secure Inbound Protection за 225 потребителя за две години".
Дата на публикуване 14-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 78000/78000
План за изпълнение:
869 Предмет на обществената поръчка
869 Дата на обявяване на процедурата
869 CPV кодове
869 Необходим финансов ресурс (общо) 78000.0
869 Описание Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure
869 Пореден номер
869 Начин на изпълнение Осигуряване на поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure
869 Дейност Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитната стена Cisco ASA 5525-X с FirePOWER Service и продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure
Прикачени Технически спецификации:
Tech_spec_ASA_5525.pdf Изтегли
Tech_spec_F-Secure_Business_Suite.pdf Изтегли
Tech_spec_F-Secure_Inbound_Protection.pdf Изтегли