Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на МЕ
Дата на публикуване 17-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 78000/78000
План за изпълнение:
961 Описание Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на МЕ
961 Предмет на обществената поръчка
961 Дата на обявяване на процедурата
961 CPV кодове
961 Необходим финансов ресурс (общо) 78000.0
961 Пореден номер
961 Начин на изпълнение Договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE
961 Дейност Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE
Прикачени Технически спецификации: