Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерството на енергетиката
Дата на публикуване 17-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 44400/44400
План за изпълнение:
959 Предмет на обществената поръчка
959 Дата на обявяване на процедурата
959 CPV кодове
959 Необходим финансов ресурс (общо) 44400.0
959 Описание Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“
959 Пореден номер
959 Начин на изпълнение Инсталиране на модул за архивиране на електронни документи за дългосрочно съхранение на външен носител, които могат да бъдат надеждно прочетени и след голям период от време.
Абонаментна техническа поддръжка
959 Дейност Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“
Прикачени Технически спецификации: