Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система – компоненти Клиентска база данни и интерфейси“.
Дата на публикуване 21-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
958 Описание Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
958 Пореден номер Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
958 Начин на изпълнение Пълното описание на предмета на дейността/обществената поръчка се намира в приложената техническа спецификация.
958 Дейност „Следгаранционно обслужване и поддръжка на Националната визова информационна система – компоненти Клиентска база данни и интерфейси“
958 CPV кодове
958 Предмет на обществената поръчка
958 Дата на обявяване на процедурата
958 Необходим финансов ресурс (общо) 226200.0
Прикачени Технически спецификации: