Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Договор за извънгаранционна поддръжка на Дигитална библиотека
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-11-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: