Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Поддържане на придобитото право на ползване (софтуерна осигуровка) на софтуерни продукти на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“
Дата на публикуване 22-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е да се осигури продължаване в съответствие с актуалната лицензионна схема на производителя Майкрософт на Договор за записване Enterprise за правителствена организация № 62352481 за програмни продукти и технологии на Майкрософт и предоставяне на услуги от доставчика за миграция към актуалните версии на пощенските сървъри и активна директория за нуждите на НЗОК със срок до 31.03.2025 г.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 100/100%
План за изпълнение:
854 Предмет на обществената поръчка
854 Дата на обявяване на процедурата
854 CPV кодове
854 Необходим финансов ресурс (общо)
854 Описание
854 Пореден номер
854 Начин на изпълнение
854 Дейност
Прикачени Технически спецификации: