Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“
Дата на публикуване 24-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-11-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: