Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 11-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение За нуждите на Агенция "Митници" е необходимо да бъдат доставени допълнителни интерфейсни карти/платки за
надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства. Предвижда се доставката, инсталирането (монтаж), въвеждането в
експлоатация и гаранционната поддръжка на 4 броя Транспортна клиентска 10Gbps карта, 2 броя Инфраструктурен
10Gbps SFP+ интерфейс – Мulti Mode, 4 броя Инфраструктурен 10Gbps SFP+ оптичен DWDM интерфейс и 2 броя
Инфраструктурен 10Gbps SFP+ интерфейс – Single Mode.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 70/80%
План за изпълнение:
879 Предмет на обществената поръчка „Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства“
879 Дата на обявяване на процедурата 31-10-2022
879 CPV кодове
879 Необходим финансов ресурс (общо) 292000.0
879 Описание доставка и въвеждане в експлоатация на хардуерни компоненти
879 Пореден номер 4
879 Начин на изпълнение по реда на ЗОП
879 Дейност Доставка на допълнителни интерфейсни карти/платки за
надграждане и увеличаване капацитета на Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) устройства. Дейноста
обхващат доставката, инсталирането (монтаж), въвеждането в
експлоатация и гаранционната поддръжка на 4 броя Транспортна клиентска 10Gbps карта, 2 броя Инфраструктурен
10Gbps SFP+ интерфейс – Мulti Mode, 4 броя Инфраструктурен 10Gbps SFP+ оптичен DWDM интерфейс и 2 броя
Инфраструктурен 10Gbps SFP+ интерфейс – Single Mode.
Прикачени Технически спецификации: