Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Име на документа Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 1/1
План за изпълнение:
1053 Предмет на обществената поръчка
1053 Дата на обявяване на процедурата
1053 CPV кодове
1053 Необходим финансов ресурс (общо) 84000.0
1053 Описание Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули
1053 Пореден номер 00382-2022-005
1053 Начин на изпълнение услуги по следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули
1053 Дейност Следгаранционна поддръжка на Система за електронни услуги и нейните модули
Прикачени Технически спецификации: