Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на техническа поддръжка на „Електронен регистър и картотека“, част „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност” на КФН
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите са подсигуряване на изградената в КФН система „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност”, както и коректното подаване на данни относно застрахователните агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1091 Предмет на обществената поръчка
1091 Дата на обявяване на процедурата
1091 CPV кодове
1091 Необходим финансов ресурс (общо)
1091 Описание Ежемесечна техническа поддръжка на системата „Електронен регистър и картотека“, част „Застрахователни агенти и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност” за срок от 12 месеца.
1091 Пореден номер 1
1091 Начин на изпълнение Осигуряване на техническа поддръжка от външен изпълнител
1091 Дейност Осигуряване на техническа поддръжка
Прикачени Технически спецификации: