Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката.
Дата на публикуване 29-11-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 29-11-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Цел/и на проектното предложение Охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката.
ЕБК кодове
Показатели Друг: 2401/2401
План за изпълнение:
1038 Предмет на обществената поръчка
1038 Дата на обявяване на процедурата
1038 CPV кодове
1038 Необходим финансов ресурс (общо)
1038 Описание Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката.
1038 Пореден номер
1038 Начин на изпълнение
1038 Дейност Предоставяне на GPS услуги по охрана и контрол на служебните автомобили на Министерство на енергетиката.
Прикачени Технически спецификации: