Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа „Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на настолни компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК“
Дата на публикуване 01-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: