Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Закупуване на право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud за редакция на PDF документи
Дата на публикуване 02-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целите са подсигуряване право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1105 Предмет на обществената поръчка
1105 Дата на обявяване на процедурата
1105 CPV кодове
1105 Необходим финансов ресурс (общо)
1105 Описание Основни параметри:
Подновяване и доставка право на ползване на програмни продукти Adobe Acrobat Pro, InDesign и Creative Cloud за срок от една година
1105 Пореден номер 1
1105 Начин на изпълнение Закупуване на право на ползване
1105 Дейност Подновяване и доставка на лицензи
Прикачени Технически спецификации: