Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС
Дата на публикуване 05-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: