Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС
Дата на публикуване 17-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1100 Предмет на обществената поръчка
1100 Дата на обявяване на процедурата
1100 CPV кодове 48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
1100 Необходим финансов ресурс (общо) 26213.0
1100 Описание Абонаментно и консултанско обслужване на ПП „ОМЕКС® 2000 Professional“ (7 бр.) (по териториални поделения, както следва: Централно управление, ТСБ – Север, ТСБ – Североизток, ТСБ – Северозапад, ТСБ – Юг, ТСБ – Югоизток, ТСБ – Югозапад) и модули „ОМЕКС® 2000 Хонорари“ (7 бр.), „Изпращане на електронни документи“, „Клиентски лиценз“ и „Следващи бази данни“ (52. бр); приоритетно консултантско обслужване, план 3
1100 Пореден номер 1
1100 Начин на изпълнение директно възлагане - договор
1100 Дейност ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТНО И КОНСУЛТАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ за счетоводен софтуер ОМЕКС
Прикачени Технически спецификации: