Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др.
Дата на публикуване 07-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: