Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Предоставяне за право на ползване върху правно-информационен продукт "АПИС" състоящ се от" АПИС ПРАВО,АПИС ПРОЦЕДУРИ,АПИС ФИНАНСИ,АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+ и др.
Дата на публикуване 07-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури правно-информационен продукт с право на ползване за информационните системи: АПИС ПРАВО, АПИС ПРОЦЕДУРИ, АПИСФИНАНСИ, АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+, АПИС ЕВРО ПРАВО, АПИС ПРАКТИКА, GDPR АСИСТЕНТ и Досиетата ЗОП както и право за ползване на парола за достъп до WEB - интернет версията на изброените модули за нуждите на НОИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 10/70%
Друг: 10/70%
План за изпълнение:
1121 Необходим финансов ресурс (общо) 11670.0
1121 Описание Правно-информационен продукт с право на ползване, необходим за информационните системи: АПИС ПРАВО, АПИС ПРОЦЕДУРИ, АПИСФИНАНСИ, АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+, АПИС ЕВРО ПРАВО, АПИС ПРАКТИКА, GDPR АСИСТЕНТ и Досиетата ЗОП както и право за ползване на парола за достъп до WEB - интернет версията на изброените модули за нуждите на НОИ
1121 Пореден номер 1
1121 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП.
1121 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в осигуряване на правно-информационен продукт с право на ползване за информационните системи: АПИС ПРАВО, АПИС ПРОЦЕДУРИ, АПИСФИНАНСИ, АПИС ВРЕМЕ, АПИС РЕГИСТЪР+, АПИС ЕВРО ПРАВО, АПИС ПРАКТИКА, GDPR АСИСТЕНТ и Досиетата ЗОП както и право за ползване на парола за достъп до WEB - интернет версията на изброените модули за нуждите на НОИ. Валидността за ползване е 12 месеца.
1121 Предмет на обществената поръчка
1121 Дата на обявяване на процедурата
1121 CPV кодове
Прикачени Технически спецификации: