Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция за ядрено регулиране
Име на документа Следгаранционна поддръжка на система "Електронен регистър за отчет и контрол на ИЙЛ в Република България"
Дата на публикуване 08-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: