Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на лицензионно право на ползване на софтуер за устройства за защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол.
Дата на публикуване 08-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на нормална работа на устройствата, чрез подновяване на лицензионно право на ползване на, предоставящо възможността за получаване последните версии на собствената си операционна система и актуализации към по-нови версии на всички функционалности по защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол.
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1157 Предмет на обществената поръчка
1157 Дата на обявяване на процедурата
1157 CPV кодове
1157 Необходим финансов ресурс (общо)
1157 Описание Подновяване на лицензионно право на ползване на софтуер за устройства за защита на уеб приложения, достъпвани по HTTP/HTTPS протокол.
1157 Пореден номер 1
1157 Начин на изпълнение Закупуване на лицензи
1157 Дейност Подновяване и доставка на лицензи
Прикачени Технически спецификации: