Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване лицензно право на ползване на специализирано антивирусно решение Bitdefender GravityZone Security for Exchange
Дата на публикуване 08-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подсигуряване защита на електронната поща на КФН - 300 пощенски кутии/потребителя
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1153 Предмет на обществената поръчка
1153 Дата на обявяване на процедурата
1153 CPV кодове
1153 Необходим финансов ресурс (общо) 3430.0
1153 Описание Подновяване лицензно право на ползване на специализирано антивирусно решение Bitdefender GravityZone Security for Exchange за срок от една година
1153 Пореден номер 1
1153 Начин на изпълнение Закупуване и подновяване на лицензи
1153 Дейност Подновяване на лицензи
Прикачени Технически спецификации: