Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Право на ползване върху правно-информационен продукт „Лакорда“ състояща се от: нормативни актове, бюлетин, право на ЕС ,Българско право и др.
Дата на публикуване 08-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури неизключително и непрехвърлимо право на ползване върху информационна система „Лакорда“ състояща се от: АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЮЛЕТИН ЛАКОРДА, ПРАВО НА ЕС, БЪЛГАРСКО ПРАВО, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, СЪДЕБНА ПРАКТИКА, КАПИТАЛ, ПРАВЕН НАБЛЮДАТЕЛ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР, БИЗНЕС СКАН, МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ЛАКОРДА
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 20/60%
Друг: 20/60%
План за изпълнение:
1123 Предмет на обществената поръчка
1123 Дата на обявяване на процедурата
1123 CPV кодове 72320000-4 Услуги, свързани с бази данни
1123 Необходим финансов ресурс (общо) 20040.0
1123 Описание Правно-информационен продукт с право на ползване, необходим за информационна система „Лакорда“ състояща се от: АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЮЛЕТИН ЛАКОРДА, ПРАВО НА ЕС, БЪЛГАРСКО ПРАВО, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, СЪДЕБНА ПРАКТИКА, КАПИТАЛ, ПРАВЕН НАБЛЮДАТЕЛ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР, БИЗНЕС СКАН, МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ЛАКОРДА
1123 Пореден номер 1
1123 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП.
1123 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в осигуряване на неизключително и непрехвърлимо право на ползване върху информационна система „Лакорда“ състояща се от: АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЮЛЕТИН ЛАКОРДА, ПРАВО НА ЕС, БЪЛГАРСКО ПРАВО, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, СЪДЕБНА ПРАКТИКА, КАПИТАЛ, ПРАВЕН НАБЛЮДАТЕЛ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР, БИЗНЕС СКАН, МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ЛАКОРДА
Прикачени Технически спецификации: