Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване и доставка на лицензи за антивирусен софтуер ESET Endpoint Protection Standard за срок от една година
Дата на публикуване 09-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: