Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за финансов надзор
Име на документа Подновяване на поддръжката на устройства за периметрова защита FortiGate-300E за анализ на мрежовия трафик на входящата информация през Интернет в мрежата.
Дата на публикуване 12-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Подсигуряване поддръжка предоставяща възможност за получаване на последните версии от устройствата на собствената си операционна система, актуализация към по-нова версия на всички функционалности по защита на входящият трафик от интернет към вътрешната ИТ мрежа, както и замяна на устройство в случай на техническа повреда.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1156 Предмет на обществената поръчка
1156 Дата на обявяване на процедурата
1156 CPV кодове
1156 Необходим финансов ресурс (общо)
1156 Описание Подсигуряване поддръжка предоставяща възможност за получаване на последните версии от устройствата на собствената си операционна система, актуализация към по-нова версия на всички функционалности по защита на входящият трафик от интернет към вътрешната ИТ мрежа, както и замяна на устройство в случай на техническа повреда.
1156 Пореден номер 1
1156 Начин на изпълнение Подновяване на поддръжка
1156 Дейност Подновяване на поддръжка
Прикачени Технически спецификации: