Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Закупуване на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции.“
Дата на публикуване 22-03-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на закупуването на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции, е промяна на платформата за управление на съдържание и редакционния процес на сп. Статистика.
ScholarOne предоставя опростен процес за издаване на научни списания, книги и конференции. Улеснява се администраторската работа за редакторите и дава на авторите автоматизирано решение за подаване на ръкописите, задълбочен преглед и проследяване. Осигурява се бързо намиране на нови и квалифицирани рецензенти, с което се постига намаляване обема на работа на редактори и времето за задълбочен преглед.
Уеб базираните приложения дават възможност на издателите да управляват по-ефективно процесите по подаването на ръкописи, задълбочен преглед (peer review), производство и публикуване и осигурява достъп до компетентна информация, която спомага за вземането на стратегически решения.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 53-00 Капиталови разходи Софтуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1170 Предмет на обществената поръчка
1170 Дата на обявяване на процедурата
1170 CPV кодове 48224000-4 Софтуерни пакети за редактиране на уебстраници
1170 Необходим финансов ресурс (общо) 10000.0
1170 Описание ScholarOne предоставя опростен процес за издаване на научни списания, книги и конференции. Улеснява се администраторската работа за редакторите и дава на авторите автоматизирано решение за подаване на ръкописите, задълбочен преглед и проследяване. Осигурява се бързо намиране на нови и квалифицирани рецензенти, с което се постига намаляване обема на работа на редактори и времето за задълбочен преглед.
Уеб базираните приложения дават възможност на издателите да управляват по-ефективно процесите по подаването на ръкописи, задълбочен преглед (peer review), производство и публикуване и осигурява достъп до компетентна информация, която спомага за вземането на стратегически решения.
1170 Пореден номер 1
1170 Начин на изпълнение закупуване
1170 Дейност „Закупуване на абонамент за ScholarOne – база данни, предоставяща цялостни системи за управление на работния процес за издаване на научни списания, книги и конференции.“
Прикачени Технически спецификации:
ТС2.docx Изтегли