Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Закупуване на скенер за сканиране на статистически публикации и книги с цел обогатяване на фонда на дигиталната библиотека на Националния статистически институт“
Дата на публикуване 17-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Основната цел на закупуването на скенер е да се подсигури подходяща среда в Националния статистически институт (НСИ) за сканиране на статистически публикации и книги за обогатяване на дигиталния фонд на библиотеката чрез решение, включващо предоставяне на оборудване, сервизното му обслужване, ремонт, консумативи и резервни части за целия срок на договора, наблюдение и контрол на изпълнението на услугата и отчетност.
Реализацията на дейностите в пълен обхват ще гарантира стабилност и устойчивост, както и високо функционална и сигурна среда за създаване на дигитални ресурси. Чрез реализацията на настоящата поръчка ще се осигури:
1) Ще гарантира стабилност, устойчивост, високо функционална и сигурна среда за създаване на дигитални ресурси в НСИ
2) Повишаване на ефективността и поддържане на ниски нива на рискове от прекъсване на работния процес на служителите.

Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 52-00 Капиталови разходи Хардуер
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1169 Предмет на обществената поръчка
1169 Дата на обявяване на процедурата
1169 CPV кодове
1169 Необходим финансов ресурс (общо) 1713.88
1169 Описание закупуване на хардуер – скенер ScanSnap SV600PA03641-B301 Contactless overhead document scanner capable of scanning A8 to A3 documents up to 30mm depth. Includes USB 2 cable, full suite of software and 12 months Advanced Exchange warranty
1169 Пореден номер 1
1169 Дейност „Закупуване на скенер за сканиране на статистически публикации и книги с цел обогатяване на фонда на дигиталната библиотека на Националния статистически институт“
1169 Начин на изпълнение закупуване
Прикачени Технически спецификации: