Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция "Митници"
Име на документа „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР“ : -дейност 1 „ДОСТАВКА НA ДИСКОВЕ ЗА СТОРИДЖИ“; - дейност 2 „ДОСТАВКА НA СЪРВЪРИ“; - дейност 3 „ДОСТАВКА НA ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; - дейност 4 „ДОСТАВКА НA ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОРИ“; - дейност 5 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА COMMVAULT“.
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на хардуерни и комуникационни ресурси, и лицензи за информационните системи съответстващи на Институционална/Корпоративна архитектура на АМ;
Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност;
Развитие на системите за наблюдение работата на информационните системи и прилежаща ИТ инфраструктура.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/2
План за изпълнение:
868 Дейност -дейност 1 „ДОСТАВКА НA ДИСКОВЕ ЗА СТОРИДЖИ“; - дейност 2 „ДОСТАВКА НA СЪРВЪРИ“; - дейност 3 „ДОСТАВКА НA ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ“; - дейност 4 „ДОСТАВКА НA ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ С МОНИТОРИ“; - дейност 5 „ДОСТАВКА НА СЪРВЪРИ ЗА COMMVAULT“.
868 Описание доставка на хардуер
868 Пореден номер 1
868 Начин на изпълнение по реда на ЗОП
868 Предмет на обществената поръчка „Доставка на хардуер“
868 Дата на обявяване на процедурата 09-12-2022
868 CPV кодове
868 Необходим финансов ресурс (общо) 694282.0
Прикачени Технически спецификации: