Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Системна поддръжка на ИТ средата на Министерство на културата
Дата на публикуване 13-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 13-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на непрекъсната поддръжка на ИТ системите в Министерството на културата
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1064 Предмет на обществената поръчка
1064 Дата на обявяване на процедурата
1064 CPV кодове
1064 Необходим финансов ресурс (общо)
1064 Описание
1064 Пореден номер 1
1064 Начин на изпълнение Изпълнението се извършва от минимум 2 (двама) експерта, като минимум един от тях - титуляр следва да осигурява ежедневно присъствие в административната сграда на Възложителя в часовия диапазон 09:00 - 17:30 часа, като е длъжен да осъществява функции, свързани с предмета на поръчката. Изпълнителят е длъжен да осигури заместник на титуляра или временно изпълняващ дейността при отсъствието му на място.
1064 Дейност Дейностите са свързани с абонаментна поддръжка на мрежовата инфраструктура, активна директория, DNS услуга, DHCP услуга, електронна поща и антиспам на пощенските кутии, непрекъсваеми токозахранващи устройства - UPS, сървърен хардуер, „сторидж“ системи, виртуални машини, операционни системи, архивиране, споделяне на ресурси (споделени папки, принтери), антивирусен софтуер, отдалечен достъп за служителите на МК, работни станции, офис техника, наблюдение на климатични и ел. системи в сървърното помещение.
Прикачени Технически спецификации: