Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Агенция по обществени поръчки
Име на документа Разработване и внедряване в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на нови електронни формуляри за обществени поръчки в изпълнение на европейски Регламент 1780/2019. Aктуализиране на предоставяната от АОП услуга „Електронен подател“. Развитие на възможностите за търсене и статистически справки
Дата на публикуване 22-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-09-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: