Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Закупуване на електронни подписи за всички ръководни длъжности в ЦУ и ТСБ на НСИ
Дата на публикуване 23-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: