Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Съвет за електронни медии
Име на документа Закупуване на техника
Дата на публикуване 29-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 21-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: